به نام خدا

گروه های آموزشی پایه سوم ابتدایی دبستان بزرگمهر فولادشهر               دیماه  1393

موضوع : بررسی راهکارهایی برای حفظ جدول ضرب

با توجه به برسی های به عمل آمده در این مدت پی بردیم برای این که بچه ها ضرب های اساسی را حفظ کنند و از آن جا که حفظ آن ضروری به نظر می رسد باید سعی کنیم راههایی را به کار ببریم که بچه ها ابتدا مفهوم ضرب را به درستی درک کنند و بعد شروع به حفظ آن ها بکنند مفهوم ضرب را با دست ورزی وبا استفاده ازچینه ها به خوبی بفهمند و با استفاده از  شکل،کشیدن مستطیل،با جمع کردن ،با محور ،با الگوی شمارش، و... به خوبی مهارت پیدا کنند .

برای حفظ جدول ضرب ابتدا جلسه ای برای اولیا گذاشتیم و لزوم همکاری اولیا و اهمیت حفظ آنرا یاد آور شدیم .از آن ها خواستیم که برای بچه ها  یک کیسه کوچک تهیه کنند و مقداری نخود و لوبیا در آن بریزند و ابتدا مفهوم ضرب و فهمیدن دسته و توی دسته را به خوبی با آن ها کار کنند و بعد از فهمیدن مفهوم ضرب سعی کنندکه آنها را تشویق کنند تا ضربها را حفظ کنند اما در این کتار سخت گیری نکنند و برای حفظ کردن جدول ضرب در هر هفته ضرب دوعدد را تمرین کنند و ضربی را که دانش آموز در آن مشکل دارد یادداشت کرده و  روی یک مقوا آن ضرب را بنویسد و با شکل بکشد و در اتاقش با نخ آویزان کنند. تا چند روز اسم او این ضرب باشد تا در ذهن او این یادگیری پایدار شود.

راه دیگر برای یادگیری مفهوم ضرب این بود که در زنگ هنر  از آنها می خواستیم کاغذ شطرنجی و مداد رنگی با خود بیاورند و ضربهایی را نوشته و به اندازه لازم در این کاعذ رنگ آمیزی می کردند.

گذاشتن مسابقه برای حفظ ضرب که از قبل به آن ها اعلام می شد که فردا مسابقه ضرب بین فلان دانش آموز و فلان دانش آموز است البته سعی می شد که از نظر درسی تناسب داشته باشند و ضعیف با قوی نباشد .

البته برای آن ها جدول ضرب آسان را چاپ کرده و در اختیار آن ها قرار دادیم که جدول ضرب را با خاصیت جابجایی و خلاصه تر نشان داده است و بنر آن را در کلاس زدیم .

یک راه دیگر استفاده از قلک ضرب بود ک با استفاده از دو شیشه مربا که روی یکی از آن ها بنویسند ضربهایی که می دانم و روی دیگری ضرب هایی که می خواهم یاد بگیرم البته در جلسه اولیا توضیح آن داده شده بود و  هر شب تکرار و تمرین شود .

البته لازم به ذکر است که روش های متنوع دیگری هم برای حفظ ضرب به کار بردیم از جمله مدیر محترم به کلاس آمدند و کسانی را که خوب حفظ کردند جایزه دادند وهمه دانش آموزان را به حفظ جدول ضرب تشویق کردند.

 

معلمان پایه سوم :خانم خدیجه خاکی ،خانم دیلمی، خانم بهزادیتاريخ : دوشنبه سیزدهم بهمن 1393 | 14:29 | نویسنده : مدیر دبستان |

بسمه تعالی

عنوان : جلسه کارگاهی آموزگاران پایه اول دبستان بزرگمهر                         تاریخ : آذر ماه  1393

جلسه هم اندیشی آموزگاران پایه اول پس از نام و یاد خدای بزرگ و با حضور خانم  ها دهقانی ، امیدی ، گلستانی ، و بیدکانی و با موضوع معجزه تشویق  در دو زنگ تفریح اجرا شد که خلاصه این هم اندیشی به شرح زیر می باشد.

تشویق عبارتست از ارائه یک محرک خوشایند به دنبال یک رفتار مطلوب جهت افزایش دادن احتمال وقوع آن رفتار.

 قرآن کریم با ترسیم حیات طیبه و نشان دادن راه وصول آن از روشهای گوناگون به منظور ایجاد انگیزه در انسان برای وصول به هدف بهره برده است . برای نمونه خدای متعال به پیامبرش دستور می دهد که هنگام گرفتن زکات از مردم آنان را تشویق کند همچنین در روایات از پاداش های مختلفی سخن به میان آمده در این زمینه قرآن نعمت های بهشتی را وعده میدهد تا برای دستیابی به آن تحریک شوند و با انگیزه خدایی عمل صالح انجام دهند حضرت علی (ع) در نا مه ی خود به مالک اشتر می فرماید : آنان را به نیکویی یاد کن و پیوسته تشویقشان نما و کارهای مهمی را که انجام داده اند برشمار زیرا با این کار آنان را ترغیب می کنی . خداوند متعال می فرماید: ای رسول ما از اموال مومنان صدقه بگیر تا بدان نفوس آن ها را از پلیدی پاک داری و آنان را به دعای خیر یاد کن در جای دیگر می گوید: اگر ایمان بیاورید برکات آسمان و زمین را بر شما          می گشایم تشویق و قدر دانی بر روح آدمی اثر مثبت می گذارد طبیعت و سرشت انسان به گونه ای آفریده شده که در مقابل تشویق واکنش مثبت نشان می دهد همان طور که مدیر باید در سازمان خود ایجاد انگیزه و علاقه کند معلم نیز این وظیفه را در قبال شاگردانش دارد  بنا براین  یکی از روشهای مهم در کلاس ایجاد تشویق و رغبت و تقویت روحیه و اعتماد به نفس است   معلم باید رفتار های مطلوب را تقویت  و نگهداری کند مثلا بردن دانش آموزان به گردش علمی برای تقویت مهارتهای اجتماعی . تدریس مطالب درسی جذاب و خلاق باشد تا بتواند به عنوان تشویقی برای یادگیری به کار رود. در کلاس شرایطی فراهم کنیم تا دانش آموزان موفقیت خود را احساس کنند زیرا هیچ چیز مانند خود موفقیت به موفقیت کمک نمی کند آزمون ها نه زیاد ساده و نه زیاد مشکل طراحی شوند تا دانش آموز به احساس رضایت برسد در شرایط مناسب از تشویق های کلامی استفاده کنیم قبل از تشویق هدفهای درس و انتظارات خود را به دانش آموز بگوییم و با توجه به آن هدفها تشویق کنیم در تشویق به وضع جسمی و تفاوت های فردی دانش آموزان توجه کنیم از مقایسه نمودن دانش آموزان در امر تشویق خودداری کنیم . برقراری ارتباط بین درس و زندگی خود نوعی تشویق در یادگیری به حساب می آید در تشویق بلافاصله دانش آموز را از روند پیشرفت  مطلع کنیم . در آمیختن درس با بازی و تفریح به عنوان تشویق در یادگیری موثر است . تشویق می تواند با توجه به نوع پیشرفت صورت گیرد.  گاهی تشویق با یک هدیه کوچک ولی مفید توام شود یک تبریک ، یک تشکر ، یک لبخند حاکی از محبت خود نوعی از تشویق است  مولوی اساس تعلیم و تربیت را بر شیوه تشویق و محبت گذارده و در موارد بسیاری از آن سخن می گوید. از محبت خارها ، گل می شود.  نگذاریم که دانش آموزان شکست را زیاد تجربه کنند دانش آموزان را در گروه به مشارکت واداریم . تحریک کنجکاوی و تفکر دانش آموزان خود عامل تشویق   می شود در پایان سعی کنیم دانش آموز به یادگیری معنادار برسد . درس را طوری تدریس کنیم که یادگیری در دانش آموزان درونی شود و خودشان علاقه به یادگیری را در وجودشان احساس کنند. سپس بهترین جملات تشویقی و توصیفی در پایه اول توسط آموزگاران مورد بررسی قرار گرفت . نمونه کارتهای جمع آوری امتیاز که با توجه به پرورش بعد روانی و جسمی و همچنین اخلاقی دانش آموزان و با هدف تشویق و ایجاد انگیزه در دانش آموزان  طراحی شده بود مورد بررسی قرار گرفت  در پایان تشویق عاملی باشد برای رسیدن دانش آموزان به حیات طیبه ، امید که در این راه موفق شویم.

 جلسه با ذکر صلوات به پایان رسید.تاريخ : سه شنبه نهم دی 1393 | 10:2 | نویسنده : مدیر دبستان |

به نام خدا

گروه های آموزشی پایه سوم ابتدایی دبستان بزرگمهر فولادشهر                آذرماه  1393

موضوع : بررسی تکلیف در پایه سوم ابتدایی

با توجه به برسی های به عمل آمده در این مدت پی بردیم یادگیری مطالب درسی ،تنها دریافت اطلاعات در مدرسه و مرور آنها در خانه نیست بلکه باید در مورد آن اطلاعات یک سلسله فعالیت هایی نیز انجام دهد تا بتواند آن ها را در ذهن خود جایگزین کند.

باید به یاد داشته باشیم که پر حجم ترین و سنگین ترین تکلیف نیز نمی تواند درسی را که در کلاس خوب تفهیم نشده است به دانش آموز بفهماند از این رو باید سعی شود تکالیف در کلاس و زیر نظر معلم انجام شود و با توجه به ویژگیهای کتاب های جدید تا حدود زیادی محقق شده است. و تکالیفی را باید به خانه فرستاد که مخصوص خانه باشد یا امکان انجام آن ها به تنهایی برای دانش آموز ممکن نیست.

آنچه در دادن تکلیف مهم است این است که دانش آموزان ما از نظر خصوصیات روانی ،استعداد،عواطف با هم فرق دارندو یک معلم آگاه نباید انتظارات یکسانی از همه داشته باشدو انتظاراتی مطابق استعداد و توانایی هایشان داشته باشیم.

انواع تکالیفی که می توانیم استفاده کنیم به قرار زیر می باشد:

تکالیف آماده سازی :که به منظور آمادگی برای درس جدید داده می شود. به طور مثال از کتاب فارسی متن درس جدید را بخواند و چند سوال طرح کند.

تکالیف تمرینی: که معمولا تمرینات داخل کتاب هستند و برای تثبیت یادگیری هستند.

تکالیف بسطی: که مطالب آموخته شده را به زندگی کودک بسط می دهند .به طور مثال در درس تعلیمات اجتماعی سوم بعضی از کاربرگه ها را باید درطول یک هفته در خانه انجام دهدو یا در درس علوم از این تکالیف بسیار وجود دارد.

تکالیف خلاقیتی: تکالیفی هستند که بهتر است برای دانش آموزان مستعد استفاده کنیم زیرا دانش آموزان مستعد نیاز کمتری به انجام تکالیف تکراری دارند مانند : مسئله سازی در مورد کسرها یا مباحث دیگر.

بهتر است تکالیف را طوری بدهیم که بیشتر از یک یا دو ساعت از وقت بچه ها را نگیرد و اوقات فراغت هم برای آن ها بماند زیرا اوقات فراغت داشتن دانش آموز در پیشرفت تحصیلی ،روحیه ی شاداب و آمادگی برای یادگیری درس روز بعد تاثیر بسزایی دارد.

بهتر است در مورد دانش آموزانی که از نظر درسی دچار عقب افتادگی درسی هستند تکالیفی بدهیم که از عهده آن برآیند تا اعتماد به نفس از دست رفته را دوباره به آن ها برگردانیم و با دادن تکالیف سنگین به آن ها باعث دلسردی و ناامیدی در آن ها نشویم .

 

معلمان پایه سوم :خانم خدیجه خاکی ،خانم دیلمی، خانم بهزادی .. با تشکرتاريخ : چهارشنبه سوم دی 1393 | 13:12 | نویسنده : مدیر دبستان |
  • ·         آموزش و ارتقای مدیریت خانواده در استفاده مناسب از ابزار رسانه در محیط خانواده همسو بااهداف نظا م تعلیم و تربیت رسمی عمومی .
  • ·         تدوین اصول راهنما  وپودمان ها ی آموزشی برای تبیین نقش مدرسه ،رسانه ها و خانواده در تامین پیش نیاز های  ورود کودک به مدرسه و ایجاد ساز وکارهای لازم برای هماهنگی وهمسویی آنها با هم وبا اهداف نظام تعلیم وتربیت رسمی عمومی .
  • ·         تدوین برنامه جامع مشارکت خانواده و نهادهای تربیتی و آموزشی برای تقویت فرهنگ تربیتی خانواده ها وتحقق شایستگی های پایه دانش آموزان .
  • ·         افزایش میزان مشارکت خانواده ها در فعالیت های آموزشی و تربیتی مدرسه ،برگزاری دوره های اموزشی اثر بخش ،ارائه خدمات مشاوره ای به خانواده های آسیب پذیر وآسیب زا برای همسو سازی اهداف و روشهای تربیتی خانواده ومدرسه .
  • ·         اضافه  نمودن درس مدیریت وسلوک مناسب خانواده به جدول برنامه درسی دوره متوسطه در تمام رشته ها وبرای تمام دانش آموزان .
  • ·         تهیه وتدوین محتوای آموزشی برای دانش اموزان  جهت آشنایی با ویژگی ها ، نیازها و وظایف خانواده در چارچوب ارزش ها ومعیار های اسلامی


تاريخ : سه شنبه بیست و پنجم آذر 1393 | 8:55 | نویسنده : مدیر دبستان |
خیلی جالبه، شما با می توانید با این 6 ترفند ساده، رفتار آدم های غیر منطقی دور و برتان را به خوبی مدیریت کنید. پس تا انتهای گزارش با ما باشید.ادامه مطلب
تاريخ : جمعه بیست و یکم آذر 1393 | 13:32 | نویسنده : مدیر دبستان |