این طرح سعی دارد باتکیه بر سند تحول بنیادین ونگاهی تعالی بخش،مدرسه محور،مشارکت جو،وکیفیت مدار ضمن تمرکز بر فرایند های مدیریتی شرایطی را فراهم آورد تا کلیه عوامل مؤثردرمدیریت مدرسه ضمن شناسایی ظرفیت ها وتوانایی های داخلی وپیرامونی خود،با اتخاذ رویکرد برنامه محوری نسبت به تعیین اهداف وطراحی برنامه عملیاتی مدرسه اقدام کندوبا نگاهی تیزبین ونقاد به صورت مستمر عملکرد مدرسه خودرا نسبت به نقشه راه یا برنامه عملیاتی وهدف های قصد شده بسنجد.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم مهر 1393ساعت 9:32  توسط مدیر دبستان  | 

به مناسبت هفته پیوند اولیا و مربیان عنوان کرد: مسئله تعلیم و تربیت مسئله مهمی است و کار معلمان و مربیان، مهم‌ترین و ظریف‌ترین و اثرگذارترین کار در عالم انسان‌هاست.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم مهر 1393ساعت 9:20  توسط مدیر دبستان  | 

1

 تحول بنیادین آموزش و پرورش

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

آذر ماه 1390

2

سند تحول بنیاد آموزش و پرورش

من به همه مسئولين و دست اندركاران سفارش مي كنم كه به هر شكل ممكن وسايل ارتقاي اخلاقي و اعتقادي و علمي و هنري جوانان را فراهم سازيد و آنان را تا مرز رسيدن به بهترين ارزشها و نوآوريها همراهي كنيد و روح استقلال و خود كفايي را در آنان زنده نگهداريد.

صيحفه امام. ج 21 ص 96

3

سند تحول بنیدین آموزش و پرورش

ما در آموزش و پرورش احتياج به تحول داريم.

آموزش و پرورش كنوني کشور ما، ساخته و پرداخته فکرما وبرنامه هاي ما وفلسفه ما نيست، بناي کار بر آن فلسفه اي نبود که ما امروز دنبال آن هستيم.

تحول يك كلمه است. لكن در پشت اين وجود لفظي، در پشت اين كلمه، يك دنيا كار نهفته است .

بهترین و برجسته ترین فکر ها باید بنشینند برای آموزش و پرورش طراحی کنند باید فلسفه آموزش و پرورش اسلامی واضح باشد و بر اساس این فلسفه افق آینده آموزش و پرورش کشور روشن باشد معلوم باشد ما دنبال چه هستیم و کجا می خواهیم برویم و بر اساس آن خط کشی بشود، برنامه ریزی بشود و راهها مشخص بشود. ما به این احتیاج داریم ،آموزش و پرورش باید از روز مرگی بیرون بیاید. این اساس حرف است.

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم اردیبهشت 1391ساعت 11:36  توسط مدیر دبستان  | 
در سال های اخیر شاهد استفاده جدی از فناوری های اطلاعات ،ارتباطات و اینترنتی  در نظام آموزشی کشور هستیم گر چه این رویکرد گام های اولیه خود را بر می دارد و هنوز پیکره  آموزش و پرورش ما به صورت علمی و فراگیر با این جهت گیری شکل نگرفته است اما سرعت گسترش و نفوذ سامانه های اطلاع رسانی ، رایانه ها و نرم افرازهای آموزشی  در میان دانش آموزان و معلمان بسی قابل توجه است امروزه چه بخواهیم و چه نخواهیم فناوری رایانه در بسیاری زمینه ها راه پیدا کرده  و گسترش یافته است این فناوری سبب شده است که صحبت از موضوعاتی مه چون مدارس و دانشگاه های مجازی جدی تر شود و نظام آموزشی را تحت تاثیر قرار دهد این موج که چند دهه  است کشورهای پیشرفته صنعتی جهان را به دنبال  خود می کشد نظام های آموزشی را به شدت متحول کرده است  در حال حاضر رایانه ساعت ها وقت افراد جامعه از کودک دبستانی تا استاد دانشگاهی مدیر و محقق و جوان را به خود اختصاص داده است  کشور ما و نظام آموزشی ما نیز  نمی تواند بی توجه به این تحولات به راه خود ادامه دهد  چرا که بدین ترتیب هر لحظه سرعت فاصله گرفتن  کشورهای در حال توسعه از کشورهای پیشرفته افزایش می یابد
+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم بهمن 1390ساعت 9:32  توسط مدیر دبستان  | 

جو روانی و عاطفی کلاس درس تاحدود زیادی به وضعیت روحی و روانی معلم  بستگی دارد .  وقتی معلم با روحیه ی شاد و با نشاط وارد کلاس شود  دانش آموزان از مصاحبت و در کنار او بودن لذت خواهند برد. زبرا نخستین قدم برای ایجاد شادی و نشاط در کلاس ، حالات ظاهری چهره ی معلم است مهم بودن و بزرگی ، در اخم کردن و عبوس و ترش رو بودن نیست .( مرتضوی زاده ،84:1389)

برخی از معلمان تصور می کنند اگر همیشه عبوس باشند و اخم کند شاگردان از آن ها حساب می برند و می ترسند در حالی که تحقیقات انجام شده نتیجه ی دیگری را نشان می دهد
+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم بهمن 1390ساعت 9:31  توسط مدیر دبستان  | 

نمازباعث کاهش استرس ها می گرددوفشارهای روحی راکم می کند.زیراآنگاه که آدمی دربرابرخالق متعال می ایستدولب به دعا ونماز می گشایدواورا رحمن ورحیم خطاب می کند،امیدبه رافت ورحمت دردلش موج می زندوآنگاه که اشک ندامت از چشمانش جاری می شودودردهای خویش رایاخدا بازمی گوید،پالایش روانی انجام می شودوانشان خودراسبک ترازقبل می یابد،چون به بندگی خداوندتن می دهدوباتاکیدمی گوید:(ایاک نعبدو ایاک نستعین)فقط توراعبادت می کنیم وفقط ازتو یاری می جوییم.دراین صورت وی شانه راازفشاربار بندگی غیر،خالی می کندزیرااین استرس وفشار ناشی ازبندگی غیرخداست که آدمی رامی آزارد. لذاآنگاه که شهادت می دهدکه خدایی غیرازخدای یکتانیست(اشهدان لااله الّاالله)احساس آرامش میکند.

درنازاذکاری وجودداردکه آدمی بابیان وتکرارآن کلمات ارزشمندوتلقین آنهابرنفس خودراباورکنید

ممکن است خودباوری واتکای به نفس هدفی غیرقابل دسترسی یابسیاردوربه نظربرسدولی بابه کاربستناقدامات آسان وسودمندذیل می توان به راحتی به آن دست یافت.(ازقوه تخیل مثبت استفاده کنیدودرموردخودمثبت سخن بگویید)راه رسیدن به خودباوری اساساتمرینی ذهنی وفکری است.مجسم کردن خودبه عنوان فردی متکی به نفس شیوه ای خوب برای خلق ذهنیتی مثبت ازخویش محسوب می شود.شیوه ای دیگربه زبان آوردن جملات مثبت وتاکیدکننده درموردخویشتن است.به خودبگوییدکه فردی متکی به نفس وقوی هستیدوفضایی برای رشدافکارمنفی ایجادنکنید.

(ازخوداحساس رضایت داشته باشید). رازدستیابی به خودباوری واتکای به نفس اساسادربرخورداری ازطرزتلقی ونگرشی مثبت،نسبت به خودنهفته است.شمابایدنسبت به شخصیت،منیت،هویت و ظاهرخوداحساس رضایت داشته باشیدتاحقیقتاَبه خودباوری واتکای به نفس برسید . . .

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم بهمن 1390ساعت 8:45  توسط مدیر دبستان  | 

+ نوشته شده در  شنبه سی ام مهر 1390ساعت 21:34  توسط مدیر دبستان  | 

موضوع جلسه : مشکل ها و چالش های آموزشی

شرح مختصری از محتوای جلسه : تراکم دانش آموزان در کلاس درس – رسیدگی نکردن به غلط های املای توسط اولیا – عدم همکاری و توجه اولیا به وضعیت درسی بچه ها – نبود کتابخانه کلاسی – بکار بردن روش های سنتی تدریس – ناکارآمدن بودن کتب های درسی  عدم آموزش فلسفه فکر کردن در مدارس ابتدایی – نظام آموزش نمره ای نهادینه شده و هنوز روش توصیفی را معلمان نپذیرفته اند – عدم تطبیق روش های تدریس با پیشرفت علم

اعضای حاضر در جلسه : 1- زهرا آزادی 2- رعنا آهنگری 3- رزانه مسعودی 4- عذرا صافی 5- هاجر خورشیدوند

+ نوشته شده در  شنبه سی ام مهر 1390ساعت 21:33  توسط مدیر دبستان  | 
موضوع جلسه: ۱- تحلیل محتوای کتب ۲- کتب جدیدالتألیف

شرح مختصری از محتوای جلسه : بررسی محتوای کتاب درسی جدید در چایه اول و بیان مزایا و معایب همسو سازی کتب پایه اول ا طرح برنامه ملی

اعضای حاضر در جلسه : ۱- فرزانه جمالی مقدم ۲- مهین عباس زاده ۳- پروین دهقانی ۴- خدیه عباسی ۵- فاطمه گلستانی ۶- اعظم بهرامی

+ نوشته شده در  شنبه سی ام مهر 1390ساعت 20:24  توسط مدیر دبستان  | 

خلاقیت حتی در سن کودکی نیز خود را نشان می دهد . اغلب خانواده ها شاید با این نوع پدیده ها در رفتار ،کردار و گفتار کودکان خود مواجه شوند . برخی از آنان یا بی توجه هستند و یا کم توجه ؛ با این حال آن دسته از والدین که به کوچکترین رفتارهای کودکان خود توجه دارند.

                                                             تهیه کننده: ناظم دبستان


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم خرداد 1390ساعت 23:9  توسط مدیر دبستان  | 

یکی از اصول مهم مدیریت زمان اصل 20 - 80 است، یعنی از %20 زمان برای انجام %80 کارهایت استفاده کن. موفقیت در مدیریت صحیح زمان وابسته به تشخیص کارهای مهم است. در این مقاله قصد داریم تا تعدادی از راهکارهای مدیریت زمان را به شما معرفی کنیم.                                                  ارائه مطلب :ناظم دبستان:سرکار خانم فاطمی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم اردیبهشت 1387ساعت 18:9  توسط مدیر دبستان  | 

فاطمه (علیها السلام) در نزد مسلمانان برترین و والامقام ترین بانوی جهان در تمام قرون و اعصار می‌باشد. این عقیده بر گرفته از مضامین احادیث نبوی است. این طایفه از احادیث، اگر چه از لحاظ لفظی دارای تفاوت هستند، اما دارای مضمونی واحد می‌باشند. در یکی از این گفتارها (که البته مورد اتفاق مسلمانان، اعم از شیعه و سنی است)، رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌فرمایند: "فاطمه سرور زنان جهانیان است".              ارائه مطلب : ناظم دبستان:سرکار خانم فاطمی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم اردیبهشت 1387ساعت 18:2  توسط مدیر دبستان  | 

هر چه به خرداد نزديك مى شويم، دلهره هاى پايان سال تحصيلى كه دانش آموزان را گرفتار مى كند نيز بيشتر مى شود. در هر سن و سال و وضعيت تحصيلى كه باشيم باز هم امتحان، امتحان است و ترس و اضطراب هاى خاص خودش را دارد. قصد ما ترساندن بيش از حد شما از امتحان نيست.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم اردیبهشت 1387ساعت 17:54  توسط مدیر دبستان  | 

حق مداري استاد شهيد, در عرصه دين پژوهي, به او سوز و گداز ديني داد. روحيه حق باورانه او, در معرفت شناختي دين به بار نشست و جانمايه ايماني به او شتاب دو چندان بخشيد. او, به روشني بيان داشت


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم اردیبهشت 1387ساعت 23:29  توسط مدیر دبستان  | 

طبيعت انسانها به گونه اي است كه وقتي در انجام امور مورد تشويق قرار مي گيرند ، معمولاً در صدد بر مي آيند تا آن امور را بهتر انجام دهند . بدون ترديد تشويق و ترغيب از مهمترين اركان روان شناسي تربيتي و عاملي مؤثر در تحريك انگيزش هاي پيشرفت و عملكرد فرد در فرايند يادگيري و تقويت رفتارهاي مطلوب است .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه سوم فروردین 1387ساعت 11:49  توسط مدیر دبستان  | 

خانواده هاي صميمي و فرزندان با نشاط

امروزه خانواده ها زير فشار روحي شديدي قرار دارند. به نظر مي رسد که همه، از پدر گرفته تا مادر و حتي بچه ها سرگرم برنامه هاي پرتکاپوي خودند. در يک دنياي ايده آل، پدربزرگ ها، مادربزرگ ها، عمه ها، عموها و تمام اعضاي خانواده گسترده بايد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه سوم فروردین 1387ساعت 11:45  توسط مدیر دبستان  | 

چگونه با فرزندم دوست شوم؟
همه ما تداوم وجود خويش را در فرزندان‌مان جستجو مي‌کنيم. آنان ميوه شيرين درخت حيات و ثمره تمام رنج و تلاش ما در زندگي اين جهان مي‌باشند، آنها آيينه وجود خود ما هستند که افکار، رفتار و روش‌هاي تربيتي درست يا غلطي را که در مورد آنان به‌ کار برده‌ايم


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه سوم فروردین 1387ساعت 11:41  توسط مدیر دبستان  | 

برای یک مطالعه ی موثرومفید چه اصولی بایدرعایت شود؟ چگونه میتوان بهره وری مطالعه را افزایش داد؟

نکاتی که دراین قسمت مطرح میشوند شاید خیلی ساده به نظربرسند،اما همین نکا ت ساده به میزان غیرقابل تصوری درکیفیت مطالعه تاثیر دارند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم اسفند 1386ساعت 10:49  توسط مدیر دبستان  | 

مقدمات و شرایط اولیه ی لازم برای آغاز مطالعه چیست؟

آیا تا کنون دقت کردهاید که هر جلسه ی مطالعه ی شما چگونه شروع میشود؟
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم بهمن 1386ساعت 22:52  توسط مدیر دبستان  | 

به طور خلاصه تربيت عبارت است از ايجاد تغييرات مطلوب در انسان و به عبارت ديگر و بهتر: ايجاد تحولات ثمر بخش در محيط زندگي انسان به منظور ساختن و شكوفايي استعدادهاي آدمي


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم بهمن 1386ساعت 13:49  توسط مدیر دبستان 

روزی حضرت محمد(ص)شیطان را در مسجد الحرام دید پیش او رفت و فرمود :ای معلون چرا ناراحتی شیطان گفت:جون که این همه تلاش میکنم که مردم را گمراه کنم ولی تو در قیامت از آنها شفاعت میکنی و تمام زحمات مرا هدر می دهی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم بهمن 1386ساعت 13:42  توسط مدیر دبستان 

آموزش های پرورشی و تربیتی باید از سنین پیش دبستانی آغاز شود. راههای متفاوتی برای آموزش های تربیتی به خردسالان وجود دارد اما ایجاد محیطی دینی، بهترین روش تربیت پیش دبستانی ها است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم بهمن 1386ساعت 13:41  توسط مدیر دبستان 

درباره‌ی استخاره سه دیدگاه وجود دارد

‏1- دیدگاه افراطی: كه این دیدگاه از آنِ‎ ‎كسانی است كه عقل را محدود دانسته و ‏مشورت را نیز رایزنی با عقل‌های محدود تلقیمی‌كنند. از نظر این گروه در همان ابتدای ‏كار باید به سراغ تسبیح یا قرآن رفت و از‎ ‎خداوند راه صحیح و خیر را طلب نمود‏.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیستم بهمن 1386ساعت 23:30  توسط مدیر دبستان 

علت های کمردرد چیست ؟

ناهنجاری مادرزادی ستون فقرات کمری:
صدمات:
رگ به رگ شدن و کشیدگی ها:
شکستگی های مهره ا: ی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیستم بهمن 1386ساعت 23:25  توسط مدیر دبستان 

دانشمندانى كه بر روى ارجحيت استفاده از دست در انسان مطالعه مى كنند معتقدند كه چپ دست شدن يا راست دست شدن در انسان تحت تاثير عوامل بيولوژيك و احتمالاً ژنتيكى قرار دارد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیستم بهمن 1386ساعت 23:22  توسط مدیر دبستان 
با سلام و احترام

با استعانت از درگاه حضرت حق و یاری امام زمان ( عج) این وبلاگ در تاریخ ۲۰/۱۱/۸۶ درآستانه سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران فعالیت خود را آغاز نمود و در راستای اهداف عالی خود که همان آموزش و پرورش است به پیش میرود و دست یاری همه دوستان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت این مرز پرگوهر را به صمیمیت می فشارد.

با تشکر و قدردانی . م پورحاجی

+ نوشته شده در  شنبه بیستم بهمن 1386ساعت 22:43  توسط مدیر دبستان  |